sobota, 15 lipca 2017

Turnus stacjonarny w Centrum Terapii Dzieci i Wspomagania Rozwoju w Częstochowie

W lipcu Zosia również uczęszczała na dwutygodniowy turnus stacjonarny w Centrum Terapii Dzieci i Wspomagania Rozwoju w Częstochowie przy ul. Targowej 5. 
Miała zajęcia z zakresu integracji bilateralnej, terapii taktylnej i terapii czaszkowo-krzyżowej, psychologiem, pedagogiem i fizjoterapeutą...
Mimo, że pobyt tam wiązał się z Zosi wysiłkiem intelektualnym bądź fizycznym,
bardzo się jej tam podobało.

wtorek, 4 lipca 2017

Wakacje ze szkołą - nordic walking

W szkole Zosi podczas wakacji są organizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. To wspaniałe rozwiązanie, gdy rodzice jeszcze nie mają wolnego - a mimo to, mamy komfort pracy i poczucia tego, że nasze dzieciaki na pewno się nie nudzą!